Charlotte Søborg Mogensen. (CH) Ejer af skolen. Charlotte er exam. Gymnastik og jazzballetinstruktør fra Bjarnov. Hun vil fortsat hovedsaglig beskæftige sig med børneundervisning, herunder især undervisning af mindre børn, hvor hun gennem årene har opbygget stor ekspertise. Charlotte anses for at være en af landets bedste børneundervisere og har 30 års erfaring i undervisning af de aller mindste.

charlotte mogensen